Örebro

Välkomna till Örebro den 10 april! Kl 16 spelar vi i Betlehemskyrkan, i Örebro kammarmusikförenings regi. Läs mer här:

https://www.orebrokammarmusik.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.